شرکت کارگزاری ملل پویا

سرمایه بورس تهران ۲۰۰۰ میلیارد ریالی می شود

سرمایه بورس تهران ۲۰۰۰ میلیارد ریالی می شود

مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران، روز گذشته برگزار و طی آن افزایش سرمایه ۳۳ درصدی تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی بورس تهران ،  شنبه  ۲۹تیر۹۸، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار شد و طی آن، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

با توجه به برنامه ارایه شده بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۳ درصد از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهد.

هدف بورس تهران از افزایش سرمایه رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مصوبه " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها " مورخ ۲۴ فروردین ۹۵  است. همچنین در این مجمع برخی مفاد اساسنامه اصلاح شد.

یکشنبه 30 تیر 1398 اخبار